Strona główna / Baza wiedzy / Współczynnik przenikania ciepła okna – klucz do idealnej termoizolacji okien

Współczynnik przenikania ciepła okna - klucz do idealnej termoizolacji okien

Współczynnik przenikania ciepła okna jest kluczowym parametrem w kontekście energooszczędności we współczesnym budownictwie. Dlaczego jest ważny? Czemu tak często podawany jest jako najważniejszy parametr okna? Najprościej mówiąc: dobry parametr Uw to dobra termoizolacja. Nasi eksperci podają, że przez źle dobrane okna możemy tracić nawet do 30% ciepła! Z tego powodu, zrozumienie współczynnika przenikania ciepła to pierwszy krok do tworzenia bardziej ekologicznych i ekonomicznych domów.

Spis treści

Czym jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła okna „U” określa ilość ciepła przenikającego przez 1 m² przegrody budowlanej w ciągu jednej sekundy przy różnicy temperatur 1 Kelwina po obu stronach przegrody. Wartość ta jest wyrażana w watach na metr kwadratowy na kelwin (W/m²K). W przypadku okien, najczęściej pracujemy na współczynniku „Uw” mierzący straty ciepła przez szybę, ramę i całe okno.

Jest to istotny parametr w budownictwie, ponieważ wpływa na efektywność energetyczną budynków. Na jego wartość wpływają takie czynniki jak: wielkość okna, całkowita powierzchnia przeszklenia, powierzchnia ramy okiennej oraz liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyby i ramy. Im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym lepsza izolacja termiczna okna, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i finalnie niższe koszty ogrzewania.

nowoczesne okna z termoizolacją

Rodzaje współczynników przenikania ciepła

W budownictwie, szczególnie w kontekście okien, wyróżnia się kilka rodzajów współczynników przenikania ciepła. Oprócz najważniejszego Uw (dla całego okna), posługujemy się też: Ug (dla szyby), Uf (dla ramy okiennej) oraz Ѱg (liniowy mostek cieplny). Każdy z tych parametrów odgrywa ważną rolę w ocenie efektywności energetycznej okien, ponieważ składają się na czynniki przy których trzeba osiągnąć odpowiednie wyniki, by np. otrzymać dofinansowanie.

Ug - Współczynnik przenikania ciepła przez szybę

Współczynnik przenikania ciepła przez szybę (Ug) jest często podawany jako kluczowy elementem wpływającym na energooszczędność okien. Współcześnie producenci stosują różne technologie, aby obniżyć wartość Ug, na przykład szyby zespolone, w których przestrzeń między szybami wypełnia się gazami izolacyjnymi, takimi jak argon czy krypton. Na wartość Ug wpływa kilka czynników, w tym:

 • Rodzaj szkła: różne rodzaje szkła mają różne właściwości izolacyjne.
 • Grubość szkła: grubsze szkło lepiej izoluje ciepło.
 • Ilość tafli szkła: więcej tafli zwiększa izolacyjność – obecnie najlepiej izolują pakiety trzyszybowe.
 • Szerokość przestrzeni między szybami: odpowiednia szerokość przestrzeni zwiększa izolacyjność.
 • Rodzaj gazu między szybami: gaz, taki jak krypton, ma lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze.
 • Sposób uszczelnienia pakietu szybowego: skuteczne uszczelnienie zapobiega ucieczce gazów izolacyjnych.

Przy uwzględnieniu tych czynników, nowoczesne okna mogą osiągać bardzo niskie wartości Ug, nawet poniżej 0,5 W/(m²K), co znacząco poprawia izolacyjność cieplną budynków.

Uf - Współczynnik przenikania ciepła przez ramy okienne

Ważnym elementem wpływającym na izolacyjność termiczną okien jest współczynnik przenikania ciepła przez ramy okienne, oznaczany jako Uf. W przypadku tego parametru zdecydowanie najważniejsza jest szerokość profili. Szersze profile zazwyczaj oferują lepszą izolacyjność termiczną, nawet jeżeli jego węższy odpowiednik ma więcej komór.

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest materiał zastosowany do wzmocnienia ramy. Tradycyjna stal, choć zapewnia wytrzymałość, nie jest najlepszym izolatorem ciepła. Nowoczesne rozwiązania, takie jak kompozyty poliestrowo-szklane i izolacje z piany poliuretanowej, znacząco poprawiają termoizolacyjność ram, co przekłada się na niższe wartości Uf, wspomagając tworzenie bardziej energooszczędnych okien.

Ѱg - Liniowy współczynnik przenikania ciepła

Liniowy współczynnik przenikania ciepła (Ѱg) różni się od współczynników Ug i Uf tym, że dotyczy strat ciepła na styku szyby i ramy okna, czyli w miejscach występowania liniowych mostków termicznych. Podczas gdy Ug mierzy przenikalność ciepła przez samą szybę, a Uf przez ramę okna, Ѱg uwzględnia wpływ materiałów dystansowych oraz ich izolacyjność na całkowite straty ciepła. Oznacza to, że najważniejszą rzeczą regulującą wartość tego parametru jest ramka dystansowa.

Materiały takie jak aluminium nie będą aż tak skuteczne w ramkach jak tworzywa sztuczne używane w ciepłych ramkach dystansowych. Mogą  one znacznie obniżyć wartość Ѱg, co jest również kluczowe dla poprawy efektywności energetycznej całego okna.

okna pvc energooszczędne z dobrym współczynnik przenikania ciepła okna

Normy i przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła

Obowiązujące normy i przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła okien są ściśle regulowane. Kluczową normą jest PN-EN 14351-1:2006+A2:2016, która określa wymagania dla okien i drzwi zewnętrznych, w tym parametry dotyczące przenikalności cieplnej. Zgodnie z nią, każdy producent musi deklarować wartość współczynnika Uw dla swoich produktów.

Unia Europejska również ustanawia wymagania dotyczące bilansu energetycznego budynków. Dyrektywa UE nakłada obowiązek stosowania okien o niskiej przenikalności cieplnej, aby zmniejszyć zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych. Oprócz tego, bardzo ważne jest spełnienie norm WT 2021.

allwindows producent okien

Normy WT 2021 wprowadziły zaostrzone wymagania dotyczące maksymalnych wartości Uw. Dla standardowych okien pionowych wartość ta nie może przekraczać 0,9 W/(m²*K), a dla okien połaciowych 1,1 W/(m²*K) – istotnym jest uwzględnienie tego, że dane pomieszczenie musi być ogrzewane. Spełnienie tych norm jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej budynków i zakwalifikowania się do Programu Czyste Powietrze.

Specjalista ds. Produktu

Okno referencyjne, czyli jakie?

Wartości współczynnika przenikania ciepła okna podawane dla poszczególnych profili często odnoszą się do tzw. okna referencyjnego. Rzadko jednak wyjaśnia się, o jakie konkretnie wymiary okna chodzi. 

Standardowe okno referencyjne ma wymiary 1230 mm szerokości i 1480 mm wysokości. Te standardowe wymiary umożliwiają porównywanie parametrów termicznych różnych modeli okien. Wynika to z tego, że Uw zależy w dużej mierze od wymiarów konstrukcji.

Dzięki zastosowaniu okna referencyjnego konsumenci mogą łatwiej ocenić efektywność energetyczną produktów, mimo że rzeczywiste okna mogą mieć różne rozmiary. Bardzo nietypowe okna, mimo tego, że oryginalnie profil ma bardzo dobre właściwości, mogą nie spełnić oczekiwanych norm. Warto pamiętać, że wartości Uw mogą się różnić dla okien o innych wymiarach, dlatego zawsze warto sprawdzić specyfikację techniczną dla konkretnego rozmiaru zamawianego okna.

Materiały i technologie wpływające na współczynnik przenikania ciepła

W dobie rosnących wymagań dotyczących energooszczędności budynków, nowoczesne technologie stosowane w produkcji okien odgrywają kluczową rolę. Innowacyjne rozwiązania pozwalają na znaczne poprawienie izolacyjności cieplnej okien, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i mniejsze zużycie energii. Oto kilka przykładów materiałów i technologii, które znacząco wpływają na współczynnik przenikania ciepła:

 • Szyby zespolone: Stosowanie kilku tafli szkła, pomiędzy którymi znajduje się przestrzeń wypełniona gazem izolacyjnym, znacznie redukuje straty ciepła.
 • Gazy izolacyjne: Gazy takie jak argon czy krypton wypełniające przestrzeń między szybami mają znacznie lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze.
 • Powłoki niskoemisyjne: Specjalne powłoki nakładane na szyby odbijają promieniowanie cieplne, zapobiegając jego ucieczce na zewnątrz i jednocześnie przepuszczając promieniowanie słoneczne do wnętrza.
 • Kompozyty poliestrowo-szklane: Wzmocnienia ram okiennych wykonane z tych kompozytów poprawiają ich wytrzymałość i izolacyjność cieplną.
 • Pianka poliuretanowa: Wypełnienia ram okiennych pianką poliuretanową zwiększają izolacyjność i redukują straty ciepła.

Te nowoczesne materiały i technologie pozwalają na produkcję okien, które spełniają rygorystyczne normy dotyczące przenikalności cieplnej, zapewniając jednocześnie komfort cieplny i oszczędność energii.

Praktyczne aspekty wyboru okien energooszczędnych

Wybierając okna energooszczędne, kluczowe jest umiejętne czytanie specyfikacji technicznych. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na współczynnik Uw, który już dokładnie opisaliśmy w tym artykule.

Podczas wyboru okien, warto sprawdzić certyfikaty potwierdzające rzetelność producenta i deklarowane parametry. Unikajmy dostawców, którzy podają jedynie współczynnik Ug (dotyczący szyb), pomijając współczynnik Uw całego okna. W naszej ofercie standardem jest dokładne informowanie Klienta jakie parametry będzie miało okno, na które zgłasza zapotrzebowanie.

Przykłady najlepszych praktyk obejmują wybór okien takich jak Kömmerling 88 MD, bluEvolution 82MD czy Veka 82MD, które są znane z doskonałych właściwości izolacyjnych. W All Windows Group zawsze dostarczamy szczegółowe specyfikacje i certyfikaty zgodności z normami.

veka 82 md
Veka 82 MD w kolorze białym

Veka 82 MD

Termika:Uw= 0,72 W/m²*K
(dla Ug= 0,5 W/m²*K,
ramka SSP Ultimate)
Ilość komór7
Ilość uszczelek3
Wodoszczelność9A (nieosłonięte)
Odporność na obciążenie wiatremC4
Przepuszczalność powietrza4
Przenikalność światła71
allwindows producent okien