Domov / O firmě / Poslání, vize a naše hodnoty 

Poslání, vize a naše hodnoty

Poslání skupiny All Windows: Naší prioritou je budovat úspěch našich partnerů poskytováním inovativních řešení a produktů nejvyšší kvality a zároveň podporovat rozvoj našich zaměstnanců.

Vize skupiny All Windows Group pro rok 2025: Naším cílem je být mezi pěti největšími a nejziskovějšími truhlářskými společnostmi na evropském trhu, a to díky ambicím růstu a inovací.

Hodnoty, které formují naše podnikání 

mężczyzna w garniturze z logiem all windows group

Efektivita v činnosti a orientace na cíl

#MeasuringHigh

Vytrvale usilujeme o dosažení cílů společnosti tím, že sledujeme své individuální cíle. Jsme efektivní ve svých činech, které nás vedou k zamýšleným cílům. Naše efektivita je založena na přesném plánování a pružném přizpůsobování se měnícím se podmínkám. Dbáme na to, aby každý krok byl krokem k našim společným cílům.

Spolupráce a sdílení znalostí

#EnergyToAction

Jsme připraveni dovedně a efektivně předávat získané znalosti ostatním a rádi se podělíme o své zkušenosti tím, že ostatním usnadníme plnění jejich úkolů. Nebojíme se klást otázky, protože víme, že tak společně dosáhneme požadovaných výsledků. Věříme, že každý člen týmu přináší hodnotu díky svému jedinečnému pohledu a odborným znalostem. Kultura spolupráce a sdílení znalostí ve společnosti All Windows Group vytváří ideální prostředí pro profesní rozvoj, které umožňuje zaměstnancům rozšiřovat své dovednosti a postupovat na vyšší pozice.

współpraca i dzielenie się wiedzą

Závazek a ochota

#TogetherWeKnowMore

Jsme ochotni jednat a řešit problémy. Jsme pozitivně naladěni na práci, kterou děláme, a neustále se snažíme zlepšovat své výkony. Projevujeme aktivní přístup a ochotně (s radostí) se podílíme na dalších úkolech. Naše odhodlání se projevuje nejen v individuální práci, ale také v úsilí o společný úspěch. Vytváříme kulturu, v níž každý zaměstnanec cítí odpovědnost za úspěchy společnosti.

Kreativita

#Tvořivost nad rámec obzorů

Uznáváme a chápeme potřeby ostatních a zůstáváme otevření novým konceptům a příležitostem. Řídíme se netradičním přístupem k problémům a neustále se snažíme posouvat hranice obecně přijímaných vzorců. Naše pracovní prostředí podporuje inovace tím, že podporuje zaměstnance v kreativním myšlení a zkoumání nových možností. Kreativita ve společnosti All Windows Group je hnací silou neustálého zlepšování a inovací.

kreatywność w all windows group

Vzájemný respekt

#MutualValue

Společně budujeme a rozvíjíme vztahy založené na vzájemném respektu a důvěře. Jsme otevření a přátelští vůči klientům i kolegům. Máme jasná očekávání ohledně respektování vlastního času i času ostatních. Vytváříme bezpečnou atmosféru tím, že dáváme ostatním pocit pohodlí při vyjadřování jejich myšlenek. Chováme se k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se chovali k nám. Ve společnosti All Windows Group klademe důraz na kulturu respektu, která se promítá do lepší spolupráce a produktivity.

Integrita a spolehlivost

#FairnessFirst

Spolehlivě dodržujeme pravidla a obecně uznávané standardy. Vždy poskytujeme pravdivé informace, protože víme, že si tím budujeme důvěryhodnost. Vše, co děláme, je čestné a transparentní, ceníme si pravdomluvnosti a plníme své sliby a závazky. Při všech našich činnostech dodržujeme vysoké etické standardy, což nám zajišťuje důvěru našich klientů a obchodních partnerů.

Také recenze:

Kariéra

Produkty

Aktualności